A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

NAUJIENOS - UAB Skaistgirio Skalda
lt en ru
2015 liepos 23 d.

Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Pakruojo rajono Petrašiūnų III telkinio dolomito išteklių dalies naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento
Specialaus plano rengimo organizatorius – UAB „Skaistgirio skalda“, Sodo g. 9, LT-84382, Skaistgirio mstl., Joniškio rajonas, į. k. 300028508, tel. 8 (426) 68221.
Plano pavadinimas – Petrašiūnų III telkinio dolomito išteklių dalies naudojimo planas.
Planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suformuoti/pertvarkyti žemės sklypus karjerui ir jo priklausiniams išdėstyti, numatyti žaliavos išvežimo kelią, nustatyti/pakeisti žemės sklypų pagrindinę naudojimo paskirtį kasybos laikotarpiui – kitą (naudingųjų iškasenų teritorijos), o baigus rekultivavimą – pagal planavimo sąlygose nustatytus reikalavimus.
Plano rengėjas – UAB „GJ Magma“, Vaidevučio 18, Vilnius, LT-08402, tel. 8-5-2318178, faks. 8-5-2784455, e-paštas gjmagma@gmail.com, įmonės kodas 121418749.
Specialiojo plano SPAV atrankos procedūra atlikta vadovaujantis 2014-12-23 d. LR vyriausybės patvirtintu nutarimu Nr. 1467 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ bei papildančiais nacionaliniais teisės aktais.
Vertinimo subjektai, nagrinėję SPAV atrankos dokumentą: Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas, Šiaulių visuomenės sveikatos centras, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, Kultūros paveldo departamento Šiaulių teritorinis padalinys, Pakruojo rajono savivaldybės administracija.
Priimtas sprendimas dėl SPAV atrankos dokumento: išnagrinėjęs vertinimo subjektų Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento, Šiaulių visuomenės sveikatos centro, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos, Kultūros paveldo departamento Šiaulių teritorinio padalinio, Pakruojo rajono savivaldybės administracijos pateiktas išvadas dėl Pakruojo rajono Petrašiūnų III telkinio dolomito išteklių dalies naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento ir vadovaujantis teisės aktų nuostatomis UAB „Skaistgirio skalda“ direktorius 2015 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V/15-8 priėmė sprendimą neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.
Pasiūlymų teikimo tvarka – susipažinti su SPAV atrankos dokumentacija, priimto sprendimo motyvais ir subjektų išvadų įvertinimo pažyma, teikti pastabas ir pasiūlymus, galima per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo dienos planavimo organizatoriui UAB „Skaistgirio skalda“ ir naudojimo plano rengėjui UAB „GJ Magma“ darbo dienomis, nuo 8:00 iki 17:00 val. (10 darbo dienų nuo šio skelbimo dienos).2014 metai

Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Pakruojo rajono Petrašiūnų III telkinio dolomito išteklių dalies naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento

 
Specialaus plano rengimo organizatorius – UAB „Skaistgirio skalda“, Sodo g. 9, LT-84382, Skaistgirio mstl., Joniškio rajonas, į. k. 300028508, tel. 8 (426) 68221.
Specialaus plano rengėjas – UAB „GJ Magma“, Vaidevučio 18, Vilnius, LT-08402, tel. 8-5-2318178, faks. 8-5-2784455, e-paštas gjmagma@gmail.com.
Specialaus plano pavadinimas: Petrašiūnų III telkinio dolomito išteklių dalies naudojimo planas.
Specialaus plano rengimo pradžia: 2014 m. balandžio 3 d.
Planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suformuoti/pertvarkyti žemės sklypus karjerui ir jo priklausiniams išdėstyti, numatyti žaliavos išvežimo kelią, nustatyti/pakeisti žemės sklypų pagrindinę naudojimo paskirtį kasybos laikotarpiui – kitą (naudingųjų iškasenų teritorijos), o baigus rekultivavimą – pagal planavimo sąlygose nustatytus reikalavimus.
Priimtas sprendimas dėl SPAV atrankos dokumento: išnagrinėjęs vertinimo subjektų Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento, Šiaulių visuomenės sveikatos centro, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos, Kultūros paveldo departamento Šiaulių teritorinio padalinio, Pakruojo rajono savivaldybės administracijos pateiktas išvadas dėl Pakruojo rajono Petrašiūnų III telkinio dolomito išteklių dalies naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento ir vadovaujantis teisės aktų nuostatomis UAB „Skaistgirio skalda“ direktorius 2014 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. V/14-26 (2014-11-07) priėmė sprendimą neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.
Susipažinimo su SPAV atrankos dokumentu ir specialiuoju planu tvarka: susipažinti su SPAV atrankos dokumentu, motyvais, dėl kurių buvo priimtas sprendimas, galima nuo 2014 m. lapkričio 13 d. iki lapkričio 26 d. imtinai UAB „GJ Magma“ patalpose, adresu Vaidevučio g.18, Vilnius, darbo dienomis nuo 9:00 iki 16:00 val.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami raštu iki susipažinimo pabaigos planavimo organizatoriui ir/ar rengėjui.