lt en ru
Dolomitas:
 
UAB „Skaistgirio skalda“ Skaistgirio dolomito karjere gamina ir parduoda įvairių frakcijų plautą dolomito skaldą, dolomito skaldos ir atsijų mišinius, dolomito atsijas, natūralų dolomito akmenį.
 
Žvyras:
 
UAB „Skaistgirio skalda“ Martyniškių žvyro karjere išgauna karjerinį žvyrą, kuris gamybos metu gali būti frakcionuojamas ir plaunamas. Tokiu būdu pagaminamas sijotas ir plautas žvyras bei žvirgždas.
 
Smėlis:
 
UAB „Skaistgirio skalda“ Švėtelės smėlio karjere išgauna gamtinį smėlį.
 
UAB „Skaistgirio skalda“ gaminama produkcija naudojama automobilių kelių statyboje, gelžbetonio konstrukcijų ir statybinio betono gamyboje,  įrengiant statybos aikšteles bei gerbūvį.
 
UAB “ Skaistgirio skalda ” turi EC Gamybos kontrolės sistemos sertifikatus, išduotus Lietuvos SPSC (apie sertifikatų galiojimą skelbiama tinklalapyje http://www.spsc.lt) . 
 
Pagal standartų ZA prieduose pateiktas nuostatas įmonė turi teisę ženklinti savo gaminamą produkciją CE ženklu:
 
- LST EN 13242:2003+A1:2008 Mineralinės medžiagos nesurištiems ir hidrauliškai surištiems mišiniams, naudojamiems inžinieriniams statiniams ir keliams tiesti
 
- LST EN 12620:2003+A1:2008 Betono užpildai
 
- LST EN 13043+AC:2004 Mineralinės medžiagos, skirtos naudoti kelių ir kitų eismo zonų bituminiams mišiniams ir paviršiaus apdorojimo sluoksniams